Promiller og skatterater

Få overblik over skatter og afgifter

Antal rater og betalingsdatoer i 2016

Specifikation over skatter og afgifter for år 2016 udsendes til ejeren medio december måned 2015.

Ejendomsskatten bliver fordelt over 2 rater.

1. rate forfalder til betaling den 1. januar med sidste rentefri indbetalingsdato den 4. januar.

2. rate forfalder til betaling den 1. juli med sidste rentefri indbetalingsdato den 1. juli.

 

Promiller for 2016

Skat af grundværdi 27,93 promille

Skat af produktionsjord 7,20 promille

Dækningsafgift af erhvervsejendom 4,50 promille

Rottebekæmpelse 0,0120 promille