Promiller og skatterater

Specifikation over skatter og afgifter for år 2019 udsendes til ejeren i december måned 2018. Ejendomsskatten bliver fordelt over to rater.

1. rate forfalder til betaling den 1. februar med sidste rentefri indbetalingsdato den 1. februar.

2. rate forfalder til betaling den 1. august med sidste rentefri indbetalingsdato den 1. august.

Promiller for 2019

Skat af grundværdi 27,93 promille

Skat af produktionsjord 7,20 promille

Dækningsafgift af erhvervsejendom 4,00 promille

Rottebekæmpelse 0,13011 promille