Promiller og skatterater

Specifikation over skatter og afgifter for år 2017 udsendes til ejeren i december måned 2016. Ejendomsskatten bliver fordelt over to rater.

1. rate forfalder til betaling den 1. januar med sidste rentefri indbetalingsdato den 2. januar.

2. rate forfalder til betaling den 1. juli med sidste rentefri indbetalingsdato den 3. juli.

Promiller for 2017

Skat af grundværdi 27,93 promille

Skat af produktionsjord 7,20 promille

Dækningsafgift af erhvervsejendom 4,50 promille

Rottebekæmpelse 0,082 promille