Promiller og skatterater

Specifikation over skatter og afgifter for år 2018 udsendes til ejeren i december måned 2018. Ejendomsskatten bliver fordelt over to rater.

1. rate forfalder til betaling den 1. januar med sidste rentefri indbetalingsdato den 2. januar.

2. rate forfalder til betaling den 1. juli med sidste rentefri indbetalingsdato den 2. juli.

Promiller for 2018

Skat af grundværdi 27,93 promille

Skat af produktionsjord 7,20 promille

Dækningsafgift af erhvervsejendom 4,00 promille

Rottebekæmpelse 0,087 promille