Orientering til nye ejere om ejendomsskat

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. januar, og 2. rate har forfaldsdato 1. juli.

Ved 1. rate med forfaldsdato 1. januar er sidste rettidige betalingsdato 2. januar 2018.

Ved 2. rate med forfaldsdato 1. juli er sidste rettidige betalingsdato 2. juli 2018.

Inden 1. januar udsendes ejendomsskattebilletten sammen med indbetalingskort til 1. og 2. rate.

Skattebilletten sendes til ejers digitale postkasse.

Indbetalingskort vedlægges ikke, når ejendommen på beregningstidspunktet er tilmeldt Betalingsservice. Det fremgår af ejendomsskattebilletten med teksten: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort".

Vi har ikke mulighed for at se, om tilmeldingen vedrører sælger eller køber.

Som køber har du pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat, også selv om der ikke er udsendt indbetalingskort.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdato.