Orientering til nye ejere om ejendomsskat

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. februar, og 2. rate har forfaldsdato 1. august.

Ved 1. rate med forfaldsdato 1. februar  er sidste rettidige betalingsdato 1. februar 2019.

Ved 2. rate med forfaldsdato 1. august er sidste rettidige betalingsdato 1. august 2019.

Inden 1. februar udsendes ejendomsskattebilletten.

Betalingskort udsendes særskilt ca. 21. januar til 1. rate og ca. 21. juli til 2. rate.

Skattebilletten og betalingskort sendes til ejers digitale postkasse.

Som køber har du pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat, også selv om der ikke er udsendt indbetalingskort.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdato.