Orientering til nye ejere om ejendomsskat

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. januar, og 2. rate har forfaldsdato 1. juli.

Ved 1. rate med forfaldsdato 1. januar er sidste rettidige betalingsdato 2. januar 2017.

Ved 2. rate med forfaldsdato 1. juli er sidste rettidige betalingsdato 3. juli 2017.

Inden 1. januar udsendes ejendomsskattebilletten sammen med indbetalingskort til 1. og 2. rate.

Skattebilletten sendes til ejers digitale postkasse.

Indbetalingskort vedlægges ikke, når ejendommen på beregningstidspunktet er tilmeldt Betalingsservice. Det fremgår af ejendomsskattebilletten med teksten: "Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort".

Vi har ikke mulighed for at se, om tilmeldingen vedrører sælger eller køber.

Som køber har du pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat, også selv om der ikke er udsendt indbetalingskort.

Hvis du ikke umiddelbart før forfaldsdatoerne 1. januar og 1. juli har modtaget indbetalingskort, kan betaling også ske via bankoverførsel til Nordea på reg.nr. 2212 - konto nr. 5908 764 988 med henvisning til ejendomsnummer og adresse. Ejendomsnummeret fremgår af ejendomsskattebilletten.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Renten beregnes pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdato.