Om ejendomsskat

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat. Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag.

Ejendomsskat bliver opkrævet 2 gange om året. 1. rate forfalder 1. januar 2018, med sidste rettidige betalingsdag 2. januar 2018. 2. rate forfalder 1. juli 2018 med sidste rettidige betaling 2. juli 2018.

Igen i år modtager samtlige ejere af boliger og ejendomme en ejendomsskattebillet – også når der er flere ejere af samme ejendom. Er der eksempelvis otte ejere, bliver der udsendt otte ejendomsskattebilletter.

Én af ejerne vil få tilsendt den originale skattebillet og eventuelle giroindbetalingskort.

Hvis betalingen er tilmeldt BS, bliver der ikke vedlagt girokort.

Alle øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten uden girokort.

Ejere vil modtage skattebilletten den 27. november 2017 i e-boks.

De personer, der er fritaget for digital post, vil få ejendomsskattebilletten pr. post i perioden 27. november - 15. december 2017.

Ean.nr. skattebilletter vil være tilgængelige den 4. december 2017.

Vandaflæsning og forbrugsafgifter

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Vandmiljø Randers på tlf.nr.: 38 41 12 12. Du kan også læse mere på deres hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende ejendomsskat

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat, som du ikke kan finde svar på ved at lede her på siderne, er du velkommen til at kontakte ejendomsskattekontoret:

Miljø og Teknik
Byggesag og Ejendomsskat
Odinsgade 7
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.: 


8915 1854
8915 1744
8915 1565