Om ejendomsskat

Ejendomsskat – også kaldet grundskyld – er en skat på jord. Det er ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

Ejendomsskat bliver opkrævet 2 gange om året. 1. rate forfalder 1. januar 2017, med sidste rettidige betalingsdag 2. januar 2017. 2. rate forfalder 1. juli 2017 med sidste rettidige betaling 3. juli 2017.

Igen i år modtager samtlige ejere af boliger og ejendomme en ejendomsskattebillet – også når der er flere ejere af samme ejendom. Er der eksempelvis otte ejere, bliver der udsendt otte ejendomsskattebilletter.

Én af ejerne vil få tilsendt den originale skattebillet og eventuelle giroindbetalingskort.

Hvis betalingen er tilmeldt PBS, bliver der ikke vedlagt girokort.

Alle øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten uden girokort.

De personer, der er fritaget for digital post, vil få ejendomsskattebilletten pr. post i perioden 5.-12. december 2016.

Vandaflæsning og forbrugsafgifter

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Randers Spildevand på tlf.nr.: 38 41 12 12. Du kan også læse mere på deres hjemmeside: Randers Spildevand.

Spørgsmål vedrørende ejendomsskat

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat, som du ikke kan finde svar på ved at lede her på siderne, er du velkommen til at kontakte ejendomsskattekontoret:

Miljø og Teknik
Byggesag og Ejendomsskat
Laksetorvet, indgang E1
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.: 


8915 1854
8915 1744
8915 1565