Om ejendomsskat

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat. Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag.

NYT:

Ændret opkrævning og forfald.

Betalings-id sendes fra betalingskontoret ca. 21. januar 2019 til 1. rate og ca. 21. juli  2019 til 2. rate.

Ejendomsskat bliver opkrævet 2 gange om året. 1. rate forfalder 1. februar 2019, med sidste rettidige betalingsdag 1. februar 2019. 2. rate forfalder 1. august  2019 med sidste rettidige betaling 1. august 2019.

Igen i år modtager samtlige ejere af boliger og ejendomme en ejendomsskattebillet – også når der er flere ejere af samme ejendom. Er der eksempelvis otte ejere, bliver der udsendt otte ejendomsskattebilletter.

Én af ejerne vil få tilsendt den originale skattebillet og eventuelle indbetalingskort.

Alle øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten.

Ejere vil modtage skattebilletten den 14. december 2018 i e-boks.

De personer, der er fritaget for digital post, vil få ejendomsskattebilletten pr. post efter  9. januar  2019.

Ean.nr. skattebilletter vil være tilgængelige den 12. december 2018.

Vandaflæsning og forbrugsafgifter

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Vandmiljø Randers på tlf.nr.: 38 41 12 12. Du kan også læse mere på deres hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende ejendomsskat

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat, som du ikke kan finde svar på ved at lede her på siderne, er du velkommen til at kontakte ejendomsskattekontoret:

Miljø og Teknik
Byggesag og Ejendomsskat
Odinsgade 7
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.: 


8915 1854
8915 1744
8915 1565