Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af ejendomsskat til kommunen og udgiften til renovation og skorstensfejning.

På bagsiden af ejendomsskattebilletten har vi anført det direkte telefonnummer til de afdelinger eller personer, som er ansvarlige for de pålignede beløb. Du er velkommen til at kontakte disse personer, hvis du har spørgsmål. For en nemheds skyld listes de også op her:

Ejendomsskatter

Ejendomsskattekontoret
Odinsgade 7
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.: 


8915 1854
8915 1744
8915 1565

Affald og renovation

Affaldskontoret

Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: affald@randers.dk
Tlf.: 8915 1617

Afgift for skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året, og du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning sammen med ejendomsskatten på vegne af skorstensfejeren.

Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Hvilken skorstensfejer du har, fremgår af telefonnummeret ved skorstensfejning på forsiden af ejendomsskattebilletten.

Oversigt over skorstensfejere i Randers Kommune:

Erik Eskildsen

Mosevej 19
8940 Randers SV
E-mail: randers@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 8640 3300 (træffetid 07:30-09:30)

Søren Thomsen

Lyngbakkevej 2
Hvorslev
8860 Ulstrup
E-mail: thomsen@lizard.dk 
Tlf.: 4026 7106

Henrik Hviid Hjorth-Jensen

Gl. Grenåvej 213B
Drastrup
8960 Randers SØ
E-mail: hjorth@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 6021 6821 og 8649 6810

Brian Johansson

Mercurvej 6
8983 Gjerlev J
E-mail: isskf@skorstensfejeren.dk
Tlf.: 8647 1693

Tilsynet med det kommunale skorstensfejervæsen udøves af:

Beredskabsinspektør Christian Nøddelund
E-mail: beredskab@randers.dk
Tlf.: 8915 1596

Tømmeordning for olie- og benzinudskillere 

Fra 2018 bliver tømmeordning for olie- og benzinudskillere ikke opkrævet på skattebilletten, men opkræves særskilt.

Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: miljoe@randers.dk
Tlf.: 8915 1747

Pumpelagsbidrag

Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: miljoe@randers.dk
Tlf.: 8915 1693

Lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister

Borgerservice
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: borgerservice@randers.dk
Tlf.: 8915 1423

Spørgsmål angående betaling

Opkrævningskontoret
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: betalingskontoret@randers.dk
Tlf.: 8915 1188