Ejendomsskattebilletten

Få overblik over din ejendomsskattebillet.

På bagsiden af ejendomsskattebilletten har vi anført det direkte telefonnummer til de afdelinger eller personer, som er ansvarlige for de pålignede beløb. Du er velkommen til at kontakte disse personer, hvis du har spørgsmål. For en nemheds skyld listes de også op her:

Ejendomsskatter:
Ejendomsskattekontoret
Laksetorvet, indgang E1
8900  Randers C
E-mail: ejendomsskat@randers.dk
Tel:     8915 1854
           8915 1744    
           8915 1565

Affald og renovation:
Affaldskontoret
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: affald@randers.dk
Tel: 8915 1617

Tømmeordning for olie- og benzinudskillere:

For 2017 bliver tømmeordning for olie- og benzinudskillere ikke opkrævet på skattebilletten, men opkræves særskilt i løbet af 2017.

Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: miljoe@randers.dk
Tel: 8915 1747

Pumpelagsbidrag:
Natur & Miljø
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: miljoe@randers.dk
Tlf. nr.: 8915 1693

Lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister:
Borgerservice
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: borgerservice@randers.dk
Tel: 8915 1423

Spørgsmål angående betaling:
Opkrævningskontoret
Laksetorvet
8900  Randers C
E-mail: betalingskontoret@randers.dk
Tel: 8915 1188

 

Afgift for skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året, og du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning sammen med ejendomsskatten på vegne af skorstensfejeren.

Har du spørgsmål omkring skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du selv kontakte din skorstensfejer. Hvilken skorstensfejer du har, fremgår af telefonnummeret ved skorstensfejning på forsiden af ejendomsskattebilletten.

Oversigt over skorstensfejere i Randers Kommune:

Erik Eskildsen
Mosevej 19
8940 Randers SV
E-mail: randers@skorstensfejeren.dk
Tel: 8640 3300 (træffetid 07.30-09-30)

Søren Thomsen
Engkrogen 9
Stevnstrup
8870 Langå.
E-mail: thomsen@lizard.dk 
Tel: 4026 7106

Henrik Hviid Hjorth-Jensen.
Gl. Grenåvej 213B
Drastrup
8960 Randers SØ
E-mail: hjorth@skorstensfejeren.dk
Tel: 6021 6821 og 8649 6810

Brian Johansson
Mercurvej 6
8983 Gjerlev J
E-mail: isskf@skorstensfejeren.dk
Tel: 8647 1693

Tilsynet med det kommunale skorstensfejervæsen udøves af:

Beredskabsinspektør Christian Nøddelund
E-mail: beredskab@randers.dk
Tel: 8915 1596