Betaling efter forfaldsdato

Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen, og indtil betalingen sker.

Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.

Betales ejendomsskatten ikke efter 1. rykkerskrivelse, vil restancen blive sendt til SKAT til inddrivelse, hvorefter der vil blive pålagt yderligere gebyr.

Hvis ikke renter og gebyr bliver betalt sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsskat, er du velkommen til at henvende dig til ejendomsskattekontoret:

Miljø og Teknik
Byggesag og Ejendomsskat
Laksetorvet, indgang E1
8900  Randers C

E-mail: ejendomsskat@randers.dk

Tlf.: 


89 15 18 54
89 15 17 44
89 15 15 65