Ejendomsskat

Om ejendomsskat

Ejendomsskat – også kaldet grundskyld – er en skat på jord. Det er ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af ejendomsskat til kommunen og udgiften til renovation og skorstensfejning.

Promiller og skatterater

Specifikation over skatter og afgifter for år 2018 udsendes til ejeren i december måned 2018. Ejendomsskatten bliver fordelt over to rater.

Beregning af ejendomsskat

Her kan du læse, hvordan ejendomsskatten bliver beregnet, og hvorfor ejendomsskatten stiger mere end normalt for nogle.

Ejerskifte

Hvis salg af din ejendom ikke er blevet tinglyst, inden vi udsender skattebilletter, modtager du skattebillet og evt. girokort.

Orientering til nye ejere

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. januar, og 2. rate har forfaldsdato 1. juli.

Betaling af ejendomsskat

Der er forskellige måder at betale din ejendomsskat på. I Randers Kommune skal ejendomsskatten betales over to rater, med forfald den 1. januar og 1. juli.

Betaling efter forfaldsdato

Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen, og indtil betalingen sker.

Forespørgsel ejendomsoplysning

Du kan bestille en ejendomsrapport som bl.a. indeholder oplysninger fra kommuner, SKAT og regioner samt f.eks. tilstandsrapport og energimærke m.v.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du er pensionist og ejer en ejendom, som du bruger til beboelse.

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat (grundskyld).