Ejendomsskat

Ejendomsskat – også kaldet grundskyld – er en skat på jord. Det er ikke en beskatning af boligen, men af selve den grund du ejer.

Om ejendomsskat

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom benævnes ofte som ejendomsskat. Ejendomsskat = grundskyld + andre afgifter og bidrag.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten indeholder opkrævning af ejendomsskat til kommunen og udgiften til renovation og skorstensfejning.

Betaling af ejendomsskat

Der er forskellige måder at betale din ejendomsskat på. I Randers Kommune skal ejendomsskatten betales over to rater, med forfald den 1. februar og 1. august.

Promiller og skatterater

Specifikation over skatter og afgifter for år 2019 udsendes til ejeren i december måned 2018. Ejendomsskatten bliver fordelt over to rater.

Lån til betaling

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du er pensionist og ejer en ejendom, som du bruger til beboelse.

Beregning af ejendomsskat

Her kan du læse, hvordan ejendomsskatten bliver beregnet, og hvorfor ejendomsskatten stiger mere end normalt for nogle.

Ejendomsvurdering

Ejendomsvurderingen bruges til at beregne både ejendomsværdiskat samt ejendomsskat (grundskyld).

Ejerskifte

Hvis salg af din ejendom ikke er blevet tinglyst, inden vi udsender skattebilletter, modtager du skattebillet og evt. girokort.

Ejendomsoplysning

Du kan bestille en ejendomsrapport som bl.a. indeholder oplysninger fra kommuner, SKAT og regioner samt f.eks. tilstandsrapport og energimærke m.v.

Orientering til nye ejere

Randers Kommune opkræver ejendomsskat i to rater. 1. rate har forfaldsdato 1. februar, og 2. rate har forfaldsdato 1. august.

Betaling efter forfaldsdato

Ved betaling efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen, og indtil betalingen sker.