Hvor længe er en byggetilladelse gyldig?

En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er startet inden 1 år efter, at du har modtaget tilladelsen. Randers Kommune har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Hvis du ikke er påbegyndt inden 1 år, skal du altså ansøge igen om en ny byggetilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet. Der gælder tilsvarende regler for anmeldelsessager.