Hvor går skellet til min grund?

Hvis du er i tvivl om placeringen af skellene til din grund, er det kun en landinspektør, der kan afsætte skellene. I forbindelse med et påtænkt byggearbejde kan det være nødvendigt at kende den nøjagtige placering pga. minimumskrav til afstand mellem skel og byggeri.