Hvilke småbygninger kan opføres uden byggetilladelse?

Den 1. juli 2017 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende med et samlet areal på max. 50 m² på grunden, uden byggetilladelse fra Randers Kommune. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt inden byggearbejdet påbegyndes.

Læs mere om betingelserne her