Hvad kan der opføres uden tilladelse eller anmeldelse?

Den 1. juli 2017 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende på op til 50 m², uden tilladelse fra Randers Kommune. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt inden byggearbejdet påbegyndes.

Læs mere om betingelserne her