Hvad kan der opføres uden tilladelse eller anmeldelse?

Den 1. juli 2011 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du udover at kunne opføre 2 småbygninger under 10 m2 uden tilladelse også kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende på op til 35 m² ved enfamiliehuse (og op til 20 m² ved rækkehuse), uden tilladelse fra Randers Kommune. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt inden byggearbejdet påbegyndes.

Læs mere om betingelserne her