Hvad er en byggeskadeforsikring?

Hvis der opstår en væsentlig byggeskade på din nye bolig, kan det stille dig i en vanskelig situation præget af usikkerhed om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige, hvornår byggeskaden vil blive udbedret og om byggeskaden får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig.

Læs mere her