Er der servitutter eller specielle restriktioner tinglyst på min ejendom?

Inden du går i konkrete byggeplaner skal du undersøge om der er tinglyste servitutter på din ejendom.

Se mere på www.tinglysning.dk

Hvis der er vedtaget en lokalplan for din ejendom henviser vi til stadsarkitektens kortportal.