Er der servitutter eller specielle restriktioner tinglyst på min ejendom?

Inden du går i konkrete byggeplaner skal du undersøge om der er tinglyste servitutter på din ejendom.

Se mere på www.tinglysning.dk

Hvis der er vedtaget en lokalplan for din ejendom henviser vi til Plan.