Transportable telte og konstruktioner

Transportable telte og transportable konstruktioner der ikke er certificeret, kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse.

Hvilke transportable telte og konstruktioner kræver byggetilladelse eller certificering?

Du kan i nedenstående link se, om dit telt eller transportabel konstruktion er omfattet af kravet om byggetilladelse  eller certificering. En transportabel konstruktion kan være scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer ect.

Start min byggeansøgning

Hvis opstilling af transportable konstruktioner ikke kræver byggetilladelse eller konstruktionen er certificeret, og skal anvendes til mere end 150 personer, skal arrangementet dog altid anmeldes til kommunen. Anmeldelsen behandles af Beredskab & Sikkerhed.

Du kan anmelde arrangement til mere end 150 personer her

 

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse til telte og flytbare konstruktioner, der ikke er certificeret, skal indeholde:

  • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen, underskrevet af brugeren og ejeren af ejendommen, hvor teltet eller konstruktionen ønskes opstillet.
  • Situationsplan med angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel.
  • Tegning og redegørelse for adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer.
  • Tegninger og beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner. Der skal vedlægges beregninger af dimensionering af bærende elementer (søjler, bjælker, rammer, spær, m.v.), samt forankring for vind. Anvendes jordspyd, skal den beregnede bæreevne (ankertræk) oplyses.
  • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan med angivelse af maks. antal personer, flugtveje, inventaropstilling, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, m.v.

Telte eller transportable konstruktioner som opstilles i mere end 6 uger, betragtes som permanente bygninger eller konstruktioner, og er ikke omfattet af dette afsnit.

 

Camping-, festival- og salgsområder

Når du afholder et midlertidigt arrangement, skal der foretages anmeldelse og godkendelse.

Følgende arrangementer er omfattet:

  • Campingområder med et areal på mellem 1.000 m² og 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal anmeldes til kommunen.
  • Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal have en godkendelse af kommunen.
  • Festival- og salgsområder med samlet areal på over 1.000 m² skal have en godkendelse af kommunen.

Sagsbehandlingen foretages af Beredskab & Sikkerhed, og skal søges på nedenstående link:

Du kan anmelde eller ansøge om godkendelse til dit arrangement her

 

Hvem skal søge byggetilladelse?

Det er brugeren af teltet eller den transportabel konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 20 arbejdsdage. Brugeren af konstruktionen skal overfor bygningsmyndigheden kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten byggesagsbehandlet eller certificeret. Er konstruktionen hverken bygesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.

 

Hvordan udføres sagsbehandlingen?

På baggrund af ansøgningen/anmeldelsen udarbejdes byggetilladelsen eller godkendelsen oftest med en række vilkår, der skal opfyldes. Når tilladelsen/godkendelsen er meddelt, kan arrangementet opstilles og anvendes. Der skal ikke ske færdigmelding. Beredskab & Sikkerhed vil foretage lovpligtig brandsyn til alle arrangementer, typisk én time før arrangementet starter.

 

Gebyr

Når kommunen træffer en afgørelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.