Skilte

I områder, hvor der er gældende lokalplaner, har Randers Kommune mulighed for at regulere skiltning. Randers Kommunes skiltepolitik 2015 træder i kraft, hvor der ikke er andre regler der regulerer skiltning på ejendommen.

Opsætning af skilte i det offentlige rum, herunder i byerne, i det åbne land, i naturen og langs vejene, har i de senere år været stigende. Mange af disse skilte er ofte ret store og meget synlige i landskabet eller i byrummet.

Randers Kommune har udarbejdet en skiltepolitik der fastsætter nogle overordnede retningslinjer for, at skiltning tilpasses bygningernes arkitektur, byrummenes og landområdernes karakter - samtidig med at virksomhederne får dækket deres behov for synliggørelse.

Godkendelse af opsætning af skilte

I flere lokalplaner er der fastsat bestemmelser om at opsætning af skilte m.v. kræver godkendelse inden opsætning.

I det åbne land reguleres skiltning af naturbeskyttelsesloven.

Retningslinjerne er gældende for alle former for facadeskilte, vinduesskilte, udhængsskilte, flag, vimpler, plæneskilte,pyloner, bannere, reklamer, udstillede produkter i reklame øjemed, billboards og lignende. Skilte der ikke er omfattet, er almindelige husnumre, navneskilte, skilte med gadenavne og lignende.

Nye former for skilte der ikke umiddelbart passer ind i ovennævnte kategorier, skal godkendes af Byrådet.

Du kan sende din ansøgning om godkendelse af skilt og lignende til byggesag@randers.dk eller via Byg og Miljø

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her