Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig, til at blive udfyldt elektronisk. Alternativt kan du benytte finde blanketterne her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter