Byggeaffald

Her kan du finde blanketter til anmeldelse af byggeaffald, screeningsskema for PCB og anmeldelse af midlertidig forurenende aktiviteter.

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig til at blive udfyldt elektronisk. Alternativt kan du finde anmeldelses-blanketten her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter