Nedrivning

Her kan du finde reglerne for nedrivning, herunder også hvilke former for bebyggelse du kan rive ned uden anmeldelse eller byggetilladelse.

Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Miljø og Teknik kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinjer for nedrivningen.

Anmeld nedrivning gennem Byg&Miljø

Nedrivning uden byggetilladelse eller anmeldelse

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og lignende mindre bygninger.

Nedrivningen skal dog meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR), så de kan blive fjernet fra meddelelsen.

Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig, til at blive udfyldt elektronisk. Alternativt kan du benytte finde blanketterne her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.