Landbrugsbyggeri

Ønsker du at opføre avls- og driftsbygninger eller tilbygninger hertil, skal du indhente tilladelse.

Du skal søge byggetilladelse til at opføre avls- og driftsbygninger eller tilbygninger gennem Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Endvidere skal medsendes:

  • Situationsplan
  • Plan- snit- og facadetegninger
  • Brandteknisk dokumentation. Hent yderligere info i Eksempelsamling om brandteknisk byggeri
  • Ved større byggerier (sidestillet med konsekvensklasse CC3) medsendes ingeniørprojekt vedrørende statik og evt. installationer.

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer og lignende er pr. 1. juli 2017 undtaget fra kravet om byggetilladelse. Hvis byggearbejdet overskrider bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 2-8, skal der fremsendes begrundet dispensationsansøgning. Dette skal også gøres vis Byg og Miljø.

Etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunens landbrugsafdelingen. Dette gælder også de byggerier, der kan opføres uden byggetilladelse. Du kan anmelde landbrugsbyggeriet til landbrugsafdelingen her.

En byggetilladelse kan tidligst meddeles, når der er truffet afgørelse i henhold til husdyrloven. Det kan derfor være nyttigt, at indhentet de nødvendige tilladelser inden du søger byggetilladelse.

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. 

Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Få flere generelle information og start din ansøge her

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Kontakt eventuelt bygsagsafdelingen for en forhåndsdialog

BBR

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til bbr@randers.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade, hvor det er relevant.