Servitutter

Der kan være andre forhold ud over bygningsreglementet og lokalplaner, der kan have betydning for opførelse af sekundære bygninger. Eksempelvis kan der være servitutter, der kan fastlægge begrænsede rettigheder på ejendommen.

Servitutter kan angive byggelinjer, kloakledningers placering på grunden, vejadgang, max. bebyggelsesprocent, højde, materialevalg mv., som kan have betydning for opførelse af bygninger på din ejendom.

Servitutter kan både være offentligretlige og privatretlige. Hvis dit byggeri er i modstrid med en offentligretlig servitut, skal du høre den myndighed, der er påtaleberettiget på servitutten.

Kommunen påser ikke privatretlige servitutter.

Du skal selv kontakte tinglysningen for at indhente servitutterne.

Du finder tinglysningen her