Landzone

Hvis din ejendom er beliggende i landzone, skal de sekundære bygninger opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, ellers vil det kræve landzonetilladelse.

Det samme vil være gældende, hvis du ønsker at opføre sekundære bygninger med et areal på 50 m² eller mere.

Du kan søge landzonetilladelse her

Det vil være en forudsætning for, at der kan meddeles en byggetilladelse, at du forinden har fået en landzonetilladelse og at den offentlige klagefrist er udløbet.

Sidst opdateret
30-11-2017