Enfamiliehuse og rækkehuse

Læs mere om hvordan du søger byggetilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse.

Hvis du ønsker at opføre enfamiliehus/rækkehus, tilbygning, udestue m.v., skal der først indhentes byggetilladelse.

BR15 eller BR18

D. 1. januar 2018 er bygningsreglement BR18 trådt i kraft. Dog er der en overgangsperiode til d. 30.06.2018, hvor du kan søge efter BR15, såfremt kommunen har modtaget fyldestgørende materiale inden.

En af de store forskelle fra BR15 til BR18 , er at du skal oplyse konstruktionsklasse og brandklasse, når du søger om opførelse af f.eks. enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehuse. Du skal også afgive en erklæring om hvilke tekniske forhold dit byggeri er omfattet af allerede på ansøgningstidspunktet. Erklæringen er tilgængelig via Byg og Miljø, når du udfylder ansøgningen.

Dokumentationskravet ved færdigmelding er ligeledes skærpet, hvilket betyder, at kommunen skal påse, at der fremsendes teknisk dokumentation i overensstemmelse med byggetilladelsen og den udfyldte "Erklæring om hvilke tekniske forhold byggeriet er omfattet af". Samtidig skal enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lignende bebyggelse have ibrugtagningstilladelse før de må tages i brug. Det bliver derfor vigtigt, at du får fremsendt alt relevant dokumentation ved færdigmeldingen.

Ansøgningen

Uanset om du søger efter BR15 eller BR18, skal ansøgningen indeholde de nødvendige oplysninger, beskrivelser og de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Herudover skal ansøgningen være skriftlig, underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende materiale, eksempelvis:

Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale efter BR15 her

Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale efter BR18 her

Få flere generelle informationer og start din ansøge her

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen. Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået byggetilladelse.

Husk gebyret

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.