Enfamiliehuse og rækkehuse

Læs mere vedrørende regler for byggetilladelse vedrørende enfamiliehuse og rækkehuse.

Hvis du ønsker at opføre enfamiliehus/rækkehus, tilbygning, udestue m.v., skal der først indhentes byggetilladelse.

Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Herudover skal ansøgningen være skriftlig, underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale, eksempelvis:

Beliggenhedsplan

Plan

Kloakplan

Facadetegning

Snittegning

Materialebeskrivelse

Du skal oplyse om de bestemmelser, som projektet måtte være i strid med. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen.

Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået byggetilladelse.

Få mere information og et link til at ansøge her

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.