Enfamiliehuse og rækkehuse

Læs mere om hvordan du søger byggetilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse.

Hvis du ønsker at opføre enfamiliehus/rækkehus, tilbygning, udestue m.v., skal der først indhentes byggetilladelse.

Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Herudover skal ansøgningen være skriftlig, underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Ansøgningen skal vedlægges fyldestgørende materiale, eksempelvis:

Du skal oplyse om de bestemmelser, som projektet måtte være i strid med. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen. Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået byggetilladelse.

Få flere generelle informationer og start din ansøge her

Husk gebyret

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.