Sagstyper

Læs om de forskellige typer af byggeri, når du søger om byggetilladelse hos Randers Kommune

Der findes forskellige former for byggetilladelser. Nedenfor kan du se, hvilke specielle byggeregler der gælder for eksempelvis garager og legepladser.

Enfamiliehuse og rækkehuse

Læs mere om hvordan du søger byggetilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse.

Landbrugsbyggeri - byggesag

Ønsker du at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger skal du indhente tilladelse.

Legepladser

Opstilling af legepladsredskaber på institutioner eller offentligt tilgængelige legeredskaber kræver byggetilladelse.

Antenner og vindmøller

Her på siden kan du finde information om opsætning af antenner, antennemaster og vindmøller.

Lukning af affaldsskakter

Lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelse kræver ikke byggetilladelse efter bygningsreglement BR18.

Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente en byggetilladelse.

Nedrivning

Her kan du finde reglerne for nedrivning, herunder også hvilke former for bebyggelse du kan rive ned uden tilladelse fra bygningsmyndigheden

Garager, udhuse og andre småbygninger

Her kan du læse mere om, hvornår der skal søges byggetilladelse til opførelse af sekundære bygninger, og hvornår sekundære bygninger kan opføres uden byggetilladelse.

Telte og midlertidige konstruktioner

Telte og midlertidige konstruktioner der ikke er certificeret, kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse. Camping-, festival- og salgsområder kan ligeledes kræve en godkendelse fra bygningsmyndigheden inden arrangementet må afvikles.

Skilte

Byrådet ønsker, at skiltning skal spille sammen med de forskellige omgivelser i kommunens byer og landskaber. Derfor er der med Randers Kommunes skiltepolitik, udarbejdet et administrationsgrundlag med retningslinjer for skiltning. Randers Kommunes skiltepolitik skal bidrage til at sikre kvalitet og helhedspræg samtidig med, at der skal være plads til fantasi og udvikling.