NYTTIGE LINKS - når du skal bygge

Hvis du går i byggetanker, er det en god idé at undersøge, hvad der er gældende for din ejendom. God research inden projektering, kan hindre ærgerlige forsinkelser og forhindringer senere i forløbet.

Webkort - hvad gælder for min ejendom?

På web-kortet er der angivet en lang række temaer, hvor du har mulighed for at hente oplysninger om din ejendom. I forbindelse med en byggesag kunne det f.eks. være matrikeloplysninger, administrative grænser (zonestatus), lokalplaner, kommuneplaner, beskyttelseslinjer, §3 natur mv.

Du finder web-kortet her

Der gøres opmærksom på, at skellenes placering på kortet er vejledende. Hvis der er  tvivl om skellenes placering, skal du kontakte en landinspektør, der kan fastlægge skellenes placering.

Arkivtegning

Det kan være nyttigt, at undersøge hvad der ligger af dokumenter på din ejendom, inden du går i gang med at tegne.

Du finder tegninger over din ejendom her

BBR

På din BBR-meddelelse kan du finde oplysninger om matrikelnr. og ejendomsnr. Hvis der er tale om en eksisterende ejendom, vil du også kunne finde oplysninger om bygnings arealerne.

Læs mere om BBR her

Lokalplaner

Inden du går i gang med dit byggeprojekt , er det vigtigt at undersøge, om der er en lokalplan gældende for sin ejendom. Lokalplanen kan have bestemmelser om bygningens anvendelse, bebyggelsesprocent, materialevalg mv., som kan få indflydelse på dit byggeprojekt.

Du finder alle lokalplaner her

Hvis du ikke ved, om der er en lokalplan gældende på din ejendom, kan du evt. søge i web-kortet

Landzone

Hvis din ejendom er beliggende i landzone, skal du være opmærksom på, om dét du ønsker at opføre, kræver landzonetilladelse.

Du kan søge landzonetilladelse her

Servitutter

Undersøg om der er tinglyste særlige forhold på din ejendom. Der kan være tinglyste deklarationer der angiver byggelinjer, kloakledningers placering på grunden, vejadgang, max. bebyggelsesprocent, højde, materialevalg og meget andet.

Du skal selv kontakte tinglysningen for at indhente servitutterne.

Du finder tinglysningen her

Naturbeskyttelseslinjer

Hvis dit projekt ligger indenfor naturbeskyttelseslinjer, er det vigtigt at få afklaret, om det kan lade sig gøre ift. naturbeskyttelsesloven, eller om det kræver en dispensation.

Du kan læse mere om naturbeskyttelseslinjerne her

Du kan finde beskyttelseslinjerne på web-kortet.

Bevaringsværdige bygninger

Hvis du har en bevaringsværdig eller fredet bygning, kan der være særlige forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeprojekter, eksempelvis nedrivning, om- og tilbygning mv.

Du kan læse mere om bevaringsværdige bygninger her

Jordflytning

Hvis du skal flytte jord i forbindelse med dit byggeprojekt, er det vigtigt at undersøge, om det skal anmeldelse til kommunen.

Du kan læse mere om jordflytning her

Nedsivning

I forbindelse med ny-, om- eller tilbygning kan det være aktuelt at søg tilladelse til nedsivningen.

Du finder nedsivning til faskiner her

Du finder nedsivning af regnvand her

Du finder nedsivning af spildevand her

Jordvarme

Skal du etablere jordvarmeanlæg kan det være en god ide, at søge det samtidig med byggeansøgningen.

Læs mere om jordvarmetilladelser her

Overkørsel - vejadgang

Hvis du skal have etableret en ny overkørsel til vej, eksempelvis ifbm. ny carport, skal du også have en  overkørselstilladelse.

Du kan læse mere om vejadgang her

Brug af offentligt vejareal

Hvis du i forbindelse med din byggesag har behov for at benytte et offentligt vejareal til eksempelvis opstilling af container, stillads o. lign., skal du søge kommunen om tilladelse til brug af arealet.

Du kan søge tilladelse her

Opgravning i fortov og vejareal

Skal du have lagt ledninger i fortovet, eller grave i vejareal må du først begynde, når du har fået en tilladelse til gravearbejde fra vejmyndigheden.

Du kan læse mere her

Randers Spildevand

Spørgsmål til kloakering og tilslutning skal rettes til Randers Spildevand.

Du finder Randers Spildevand her.

LER - ledningsejerregisteret

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Du kan igennem LER søge oplysninger om ledningernes placering i jorden.

Du finder LER her