Bygnings- og boligregistret

I forbindelse med byggeri sikres det samtidig, at oplysningerne i Bygnings- og boligregistret (BBR) er så korrekte som muligt. Dette er vigtigt, da BBR-registret anvendes til bl.a. vurdering af fast ejendom, arealplanlægning, beregning af boligsikring og boligydelse m.v. BBR-registret indeholder bl.a. oplysninger om ejendommens bygninger, afløbsforhold, opvarmningsform m.v.

Såfremt ejer(e) opdager fejl eller mangler i oplysningerne om ejendommens faktiske fysiske forhold, skal dette meddeles kommunen. Dette kan gøres pr. tlf. 89-15 15 65.

Har du brug for at få en BBR-meddelelse kan du også kontakte os og få udskrevet en ny - dette koster kr. 70,00.

Vær opmærksom på, at du også kan finde din BBR-meddelelse på OIS.