Byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri

Få oplysninger om, hvilke nybyggerier og bygningsændringer, der enten kræver byggetilladelse eller kvittering for anmeldelse.

Alt afhængig af, hvilken type byggeri, du skal i gang med skal du enten anmelde dit byggeri eller søge byggetilladelse hos Randers Kommune. Dette gør du med Byg og Miljø. Gennem hele ansøgningsforløbet bliver du spurgt ind til de ting, som din ansøgning / anmeldelse skal indeholde. Det sikrer, at vi får et fyldestgørende materiale, som vi kan starte sagsbehandlingen ud fra. 

Det er meget let at anvende Byg og miljø:

  • Klik på nedenstående link til Byg og miljø.
  • Log på med dit NemID.
  • Følg herefter et guidet forløb på Byg og Miljø.

Start min byggeansøgning

I Byg og Miljø får du ligeledes mulighed for at få et samlet overblik i din digitale projektmappe. Her kan du hele tiden holde øje med, hvor langt vi er i behandlingen af din byggesag, og du har mulighed for at blive holdt opdateret via SMS eller mail, når der er nyt i din byggesag.

Hvor finder jeg min afgørelse

Når din korrespondance er foretaget i Byg og Miljø, vil din afgørelse og faktura også ligge i Byg og Miljø og ikke i e-boks. 

Husk byggesagsgebyret

I henhold til vedtaget takstblad, opkræver vi et fast byggesagsgebyr. I takstbladet er det uddybet, hvornår gebyret opkræves og for hvilke afgørelser det opkræves for.

Bemærk: Byg og Miljø giver også mulighed for at ansøge om syv forskellige tilladelser til miljøprojekter, bl.a. etablering af jordvarmeanlæg og indvinding af vand til markvanding. I Randers Kommune er vi i øjeblikket kun tilknyttet Bygge-delen i selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. Vi tilbyder derfor andre muligheder for selvbetjeningsløsninger for Miljø-delen på vores hjemmeside for Miljø.

Bygnings- og boligregistret

I forbindelse med byggeri sikres det samtidig, at oplysningerne i Bygnings- og boligregistret (BBR) er så korrekte som muligt. Dette er vigtigt, da BBR-registret anvendes til bl.a. vurdering af fast ejendom, arealplanlægning, beregning af boligsikring og boligydelse m.v. BBR-registret indeholder bl.a. oplysninger om ejendommens bygninger, afløbsforhold, opvarmningsform m.v.

Såfremt ejer(e) opdager fejl eller mangler i oplysningerne om ejendommens faktiske fysiske forhold, skal dette meddeles kommunen. Dette kan gøres pr. tlf. 89-15 15 65.

Har du brug for at få en BBR-meddelelse kan du også kontakte os og få udskrevet en ny - dette koster kr. 70,00.

Vær opmærksom på, at du også kan finde din BBR-meddelelse på OIS.

Energikrav

Energikrav

40 % af samfundets energiforbrug er bundet i bygninger. Derfor betaler det sig at kigge på boligens energiforbrug - både i forbindelse med bolighandel og i forbindelse med byggeri og vedligehold. Men du skal huske at tænke på indeklimaet, når du tætner og isolerer din bolig.

Derfor har Miljø- og Teknikudvalget besluttet, at der i Randers Kommune pr. 1. januar 2012 vil blive stillet krav om, at der ved alle nybyggerier omfattet af tæthedskravet, kræves dokumentation for, at kravet om lufttæthed er opfyldt.

Denne dokumentation skal fremsendes, før byggeriet tages i brug eller før der udstedes ibrugtagningstilladelse.

Læs Bygningsreglementets krav til bygningers energiforbrug

 

Energimærkning

Men der er også penge at spare ved almindeligt byggeri - både i nye og gamle bygninger. Her giver energimærkningen først og fremmest et overblik over en boligs energieffektivitet og dermed også, hvor dyr den vil være i varme og el. Mærkningen fortæller om bygningens kvalitet - ikke om, hvordan ejerens/ejernes forbrugsmønster er eller om det er varmt eller koldt klima for tiden.

Derudover indeholder energimærkningen konkrete forslag til energibesparende tiltag, der kan forbedre bygningens energieffektivitet. Energimærket er lovpligtigt i forbindelse med handel og formålet med energimærkningen er primært at fremme energibesparelser i bygninger.

Få yderligere information om bygningernes energiforbrug og energimærkning her