Byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri

Få oplysninger om, hvilke nybyggerier og bygningsændringer, der enten kræver byggetilladelse eller kvittering for anmeldelse.

Alt afhængig af, hvilken type byggeri, du skal i gang med skal du enten anmelde dit byggeri eller søge byggetilladelse hos Randers Kommune. Dette gør du med Byg og Miljø. Gennem hele ansøgningsforløbet bliver du spurgt ind til de ting, som din ansøgning / anmeldelse skal indeholde. Det sikrer, at vi får et fyldestgørende materiale, som vi kan starte sagsbehandlingen ud fra. 

Det er meget let at anvende Byg og miljø:

  • Klik på nedenstående link til Byg og miljø.
  • Log på med dit NemID.
  • Følg herefter et guidet forløb på Byg og Miljø.

Start min byggeansøgning

I Byg og Miljø får du ligeledes mulighed for at få et samlet overblik i din digitale projektmappe. Her kan du hele tiden holde øje med, hvor langt vi er i behandlingen af din byggesag, og du har mulighed for at blive holdt opdateret via SMS eller mail, når der er nyt i din byggesag.

Hvor finder jeg min afgørelse

Når din korrespondance er foretaget i Byg og Miljø, vil din afgørelse og faktura også ligge i Byg og Miljø og ikke i e-boks. 

Husk byggesagsgebyret ...

I henhold til vedtaget takstblad, opkræver vi et fast byggesagsgebyr. I takstbladet er det uddybet, hvornår gebyret opkræves og for hvilke afgørelser det opkræves for.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Byggeri

Bemærk: Byg og Miljø giver også mulighed for at ansøge om syv forskellige tilladelser til miljøprojekter, bl.a. etablering af jordvarmeanlæg og indvinding af vand til markvanding. I Randers Kommune er vi i øjeblikket kun tilknyttet Bygge-delen i selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. Vi tilbyder derfor andre muligheder for selvbetjeningsløsninger for Miljø-delen på vores hjemmeside for Miljø.

 

Bygnings- og boligregistret